Cú hích hạ tầng tại dự án Sun Beauty Onsen Thanh Hóa

Đại lộ 34 m từ xã Đông Nam đến đường vành đai phía Tây TP Thanh Hóa sẽ khởi công cuối năm 2022. Đây là tuyến đại lộ chia sẻ lưu lượng giao thông cho quốc lộ 45, góp phần rút ngắn thời gian của du khách khi tới dự án Sun Beauty Onsen Thanh Hóa.

Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định số 2394/QĐ-UBND, ngày 6-7-2022 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đại lộ từ xã Đông Nam đến đường vành đai phía Tây TP Thanh Hóa tại xã Đông Quang, huyện Đông Sơn (rộng 34 m), với tổng nguồn vốn lên tới 160 tỷ đồng.

Quyết định xây dựng đường nối xã Đông Nam – Vành đai Tây

Đại lộ 34 m từ xã Đông Nam đến đường vành đai phía Tây TP Thanh Hóa sẽ khởi công cuối năm 2022

Hướng tuyến đại lộ 34m từ xã Đông Nam đến đường vành đai Tây Thành phố Thanh Hóa

Theo đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Sơn (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo đúng kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt và quy định hiện hành của pháp luật. Tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 01, 04, 05, 06 qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Đối với các gói thầu còn lại, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Sơn căn cứ tình hình thực tế, tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu này trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 721/QĐ-UBND, ngày 24-2-2022 của Chủ tịch UBND tỉnh và quy định pháp luật có liên quan.

Được biết, Đại lộ này có tổng nguồn vốn là 160 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh là 60 tỷ đồng, vốn ngân sách huyện Đông Sơn, nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách huyện và các nguồn huy động hợp pháp khác là 100 tỷ đồng.

Quy hoạch đường quốc lộ 45B

Toàn bộ phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia thành 9 gói thầu.

Khi Đại lộ 34m đi vào hoạt động sẽ có vai trò thay thế tuyến Quốc lộ 45 hiện tại để kết nối toàn bộ lưu lượng giao thông từ các huyện Như Thanh, Nông Cống qua xã Đông Nam vào trực tiếp TP Thanh Hóa. Ngoài ra còn góp phần chia sẻ áp lực giao thông với tuyến đường Quốc lộ 45 và rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố tới dự án Sun Onsen chuẩn bị đi vào vận hành.